داستان درباره ی دو چراغ مطالعه ی بزرگ و کوچک است که مشغول بازی با یک توپ بادی می شود،تا آنکه توپ به ظرز شگفت انگیزی به لامپ کوچکتری برخورد می کند اما او درک درستی از صدای شکستنش ندارد…