تمرینهای مهارت کتاب کنترل خشم

تمرین های تکمیلی کتاب مهارت کنترل خشم (بخش اول: شناسایی و درک خشم)

بخش اول: شناسایی و درک خشم فعالیت های تکمیلی کتاب ما برای توصیف احساسات‌مان از کلمات استفاده می کنیم. احساسات متفاوت به کلمات متفاوتی ارتباط دارند. همان­طور که در بخش فعالیت شما انجام دادید، لیستی از کلماتی که برای احساسات دیگر استفاده می شود…
کنترل خشم مهارت فردی

مهارت کنترل خشم در نوجوان سرکش

مهارت کنترل خشم (بخش اول) مطلبی که در ادامه می خوانید، بخشهایی از کتاب مهارت کنترل خشم نوشته دکتر کاظم منافی است. این کتاب یکی از مجموعه کتابهای مهارتی برای نوجوانان است که به همت تیم تن آپ تهیه شده است. آیا به خاطر اینکه اجازه می‌دهید خش…
عشق در بالکن

انیمیشن کوتاه عشق در بالکن

,
عشق در بالکن انیمیشن کوتاه عشق در بالکن درباره پیرمرد خشمگین و عصبانی است. او همسایه مشترک دختر و پسری جوان شده که شیفته یکدیگر شده اند. آنها هر روز روی بالکن می آیند تا ابراز علاقه خود را به یکدیگر نشان دهند.           …