مطالعات آینده پژوهی به زبان ساده

آینده پژوهی ، کلید شناخت آینده

معرفی دانش آینده پژوهی حوزه مطالعات آینده (Future Studies) یکی از جذاب ترین حوزه های مطالعاتی در شرایط اکنون است. می توانم به قدرت بگویم که آشنایی شما با این حوزه، در زندگی شخصی، اجتماعی و کاری شما می تواند مفید باشد. این جمله یا این سبک جملات را ت…
دست نوشته ای برای تو

دست نوشته ای برای تو

دست نوشته ای برای تو نمی دانم چقدر حال و هوای این روزهای شبکه های اجتماعی را از زوایای مختلف در دست کنکاش داری؟ به نظر می رسد اغلبشان فضای شهر را بیش از آرامش، طوفانی توصیف می کنند... در این بین، گاه و بی گاه دست نوشته هایی از بسیاری دو…

ارزش های زندگی (صلح) گاندی - رادیو کودک دنیا

,
رادیو اینترنتی کودکان دنیا، ارزش صلح، گاندی و تاثیر او. این برنامه بر اساس دوره ی برگزار شده توسط آقای ناصر یوسفی، تنظیم شده است. منبع: پژوهشکده کودک دنیا