اندامهای مصنوعی انسان و اندامهای هوشمند

اندامهای مصنوعی هوشمند، گامی بزرگ در پیشرفت علم

اندامهای مصنوعی انسان ، قدمتی به طول تاریخ در مطلب قبل درباره بازسازی اندامها در حیوانات و انسان صحبت کردیم. در این بخش اشاره ای به ساخت اندامهای مصنوعی پیشرفته داریم. از گذشته های دور بشر از اندام های مصنوعی برای جبران نواقص جسمی خود استفاده ک…
بازسازی اندام انسان

بازسازی اندامهای حیاتی انسان، واقعیت یا رویا؟

  بازسازی اندامهای حیاتی انسان احتمالاً شما هم راز بزرگ خزندگان را شنيده ايد. یک ويژگی خارق العاده که توان زيستی اين موجودات را به شدت افزايش می دهد: خزندگان می توانند اندام های از دست رفته خود را بازسازی کنند. ويژگی ای که از ديرباز دست ياب…
سندرم دست بیگانه یک بیماری نادر و عجیب

بیگانه ای زیر پوست من ، سندرم دست بیگانه

بیگانه ای زیر پوست من سندرم دست بیگانه : فکر کنید صبح که در بیمارستان از خواب بیدار می شوید، عروسکی پلاستیکی به شکل دست را روی تخت خواب خود می بینید و با اوقاتی تلخ می خواهید آن را از روی تخت به زمین پرت کنید. تا اینجا همه چیز عادی به نظر …