زبان فارسی در گذر زمان

تحول زبان فارسی در گذر تاریخ

,
  زبان عشق در گذر زمان   مهتری گر به کام شیر در است شو خطر کن ز کام شیر بجوی یا بزرگی و عز و نعمت و جاه یا چو مردانت مرگ رویاروی   شاید برایتان جالب باشد زبانی که امروزه با آن سخن می گوییم، تنها یکی از شاخه های زبان ایرانی است. خب، ح…
مطالعه تاریخ

خواندن تاریخ ، سرگرمی یا وظیفه؟

مطالعه تاریخ سرگرمی است یا وظیفه؟ آیا برای شما هم این سوال پیش آمده است که چرا باید تاریخ بخوانیم؟ شاید در یک نگاه سطحی، تاریخ بیشتر در گذر از جنگ ها و جدال ها و تصرف ها خلاصه می شود. درصورتی که اینطور نیست. تاریخ برگه هایی از زندگی ما ا…