نوشته‌ها

پسری که دور دنیا را رکاب زد

معرفی کتاب سه جلدی « پسری که دور دنیا را رکاب زد »

معرفی کتاب درباره مهارت تفکر خلاق و نقاد کتاب پسری که دنیا را رکاب زد درباره سفر و ماجراجویی است. برای یاگیری تفکر نقاد و خلاق باید آن را زندگی کرد. یکی از بهترین راه های زندگی خلاقانه، سفر است و البته مطالعه کتاب های مرتبط با سفر.   …