نوشته‌ها

ادبیات فرانسه

ادبیات فرانسه ، نماینده شاعرانگی در ادبیات جهان

ادبیات فرانسه و تاثیر آن بر جهان همانطور که پیش از این نیز بیان شد برای درک روزگار فعلی و تفکر عمیق در رابطه با لایه های یک جامعه می توان آثار ادبی آن جامعه را مطالعه کرد. ادبیات فرانسه از غنی ترین آثار ادبی جهان است. شاید بتوان گفت بخشی از …