نوشته‌ها

مهارت های ضروری برای زندگی نوجوانان

مهارت های ضروری برای زندگی

,
 مهارت های ضروری برای زندگی نوجوانان در سال 1996 میلادی سازمان بهداشت جهانی به منظور پیشگیری و همچنین افزایش سطح بهداشت روانی افراد و جامعه، برنامه ای با عنوان آموزش مهارت های زندگی تدوین کرد. هدف از این برنامه افزایش توانی های روانی- اجتم…