نوشته‌ها

نگاهی نقادانه به کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید

نگاهی نقادانه به کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید تیم تن آپ بر این باور است که یک کتاب و یک دوره نمی‌تواند زندگی شما را تغییر دهد و شما را به موفقیت برساند. در بهترین حالت شما را به فکر کردن وادار می‌کند تا مسیر خود را بیابید. برمبنای همین باور…