نوشته‌ها

مطالعه تاریخ

خواندن تاریخ ، سرگرمی یا وظیفه؟

مطالعه تاریخ سرگرمی است یا وظیفه؟ آیا برای شما هم این سوال پیش آمده است که چرا باید تاریخ بخوانیم؟ شاید در یک نگاه سطحی، تاریخ بیشتر در گذر از جنگ ها و جدال ها و تصرف ها خلاصه می شود. درصورتی که اینطور نیست. تاریخ برگه هایی از زندگی ما ا…