نوشته‌ها

جهان آینده

پیشرفت زندگی انسان از 1500 میلادی تا زمان حال

,
پیشرفت انسان از سال 1500 تا زمان کنونی پیشرفت زندگی انسان سرعت فزاینده و روبه رشدی دارد. اگر یک روستایی اسپانیایی در سال 1000 میلادی به خواب می رفت و 500 سال بعد از بیدار می شد، خیلی تغییری در زندگی ایجاد نشده بود. حال اگر یکی از ملوانان کریستف …