نوشته‌ها

آزاده تبازاده دانشمند ناسا

آزاده تبازاده، ستاره ناسا

    آشنایی با زندگی افراد موفق به شما انگیزه و آگاهی می دهد تا نسبت به مهارتهای خود شناخت بهتر و درست تری پیدا کنید. آزاده تبازاده ، یکی از 10 دانشمند برتر آمریکا آزاده تبازاده در سال ۱۳۴۶ در تهران متولد شد. او در سن ۷ سالگی ب…