نوشته‌ها

پروانه وثوق

پروانه وثوق - مادر ترزای ایران

پروانه وثوق - مادر ترزای ایران پروانه وثوق را “فرشته نجات کودکان سرطانی ایران” و “مادر ترزای ایران” می نامیدند. پروفسور پروانه وثوق، متولد اسفندماه 1314 در تفرش بود. وی دکترای عمومی خود را در سال 1342 از دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تهران دریاف…