نوشته‌ها

رادیو نوجوون

اهداف آموزش زبان ، رادیو نوجوان

,
اهداف آموزش زبان انگلیسی - پادکست آموزش زبان از آسیه رنجبر

مهارت نه گفتن - پادکست هلی تاک (بخش دوم)

,
مهارت نه گفتن؛ در زندگی زمان های بسیاری پیش خواهد آمد که مجبورید در پاسخ به خواسته یا پیشنهاد دیگران، تصمیم گیری کنید.

کنکور بدیم یا ندیم - رادیو زیست

,
رادیو زیست ، کنکور دادن و ورود به دانشگاه ارزش دارد یا نه منبع: رادیو زیست ، http://namlik.me/

ارزش های زندگی (صلح) گاندی - رادیو کودک دنیا

,
رادیو اینترنتی کودکان دنیا، ارزش صلح، گاندی و تاثیر او. این برنامه بر اساس دوره ی برگزار شده توسط آقای ناصر یوسفی، تنظیم شده است. منبع: پژوهشکده کودک دنیا