نوشته‌ها

هوش هیجانی

هوش هیجانی چیست؟

,
هوش هیجانی و ارتباط آن با روانشناختی نوجوانان علایم روانشناختی هوش هیجانی شامل موارد زیر است: احساس درونی خوب بودن اطمینان از خود کارآمدی اتکای به خود رقابت و خودشکوفایی توانایی های بالقوه فکری یکی از مهارتهای مهم کاربردی بر…