نوشته‌ها

همسایه ها بر زمین سوخته (نگاهی به دو رمان همسایه ها و زمین سوخته)

همسایه ها بر زمین سوخته؛ نگاهی به دو رمان از احمد محمود پیشتر در مطلبی درباره احمد محمود و نقش مهم و اثرگذارش بر ادبیات داستانی ایران نوشته ایم. اگر به ادبیات و نوشتن علاقه دارید، می بایست بزرگان این عرصه را به خوبی بشناسید. خواندن کتابها…