نوشته‌ها

آیین دوست یابی کتاب

نگاهی به کتاب آیین دوست یابی

,
آیین دوست یابی تیم تن آپ بر این باور است که یک کتاب و یک دوره نمی‌تواند زندگی شما را تغییر دهد و شما را به موفقیت برساند. در بهترین حالت شما را به فکر کردن وادار می کند تا مسیر خود را بیابید. برمبنای باور تیم، برخی از کتاب‌های مطرح مانند کتاب…