نوشته‌ها

صمد بهرنگی

صمد بهرنگی ، چهره حیرت انگیز تعهد

صمد بهرنگی ، چهره حیرت انگیز تعهد صمد بهرنگی از مشاهیر ایران و بنیانگذار ادبیات کودکان است. صمد بهرنگی در دوم تیرماه 1318 در تبریز در خانواده‌ای تهیدست چشم به جهان گشود. پدرش کارگری فصلی بود و خرجش همواره بیشتر از دخل او بود. فشار زندگی وادارش ساخت تا با…