نوشته‌ها

نوجوانی دوره سرنوشت ساز آینده

نوجوانی ، دوره سرنوشت ساز برای آینده

,
دوره نوجوانی و آینده پیش رو دوره سرنوشت ساز نوجوانی پلی است از کودکی به سوی بزرگسالی. چرا که این دوره بهترین زمان برای شناخت خود، برنامه ریزی کاری و گسترش مهارتهای شخصی است. شما در این برهه از زندگی تجربیات ارزشمندی کسب خواهید کرد و مسئولیت ها…