نوشته‌ها

مدرسه های ژاپن

مدارس ژاپنی، آموزش زندگی در کنار تحصیل

,
مدارس ژاپنی، نمونه آموزش در همه ابعاد مدارس ژاپن یکی از متفاوت‌ترین نظام‌های آموزشی در سطح کشور‌های جهان را دارد. نظام آموزشی ژاپن باور دارد تمیز کردن مدرسه و هر کار دیگری که دانش‌آموزان گروهی انجام می‌دهند به آنها در مشارکت و کار تیمی کمک …