نوشته‌ها

کنترل خشم مهارت فردی

مهارت کنترل خشم در نوجوان سرکش

مهارت کنترل خشم (بخش اول) مطلبی که در ادامه می خوانید، بخشهایی از کتاب مهارت کنترل خشم نوشته دکتر کاظم منافی است. این کتاب یکی از مجموعه کتابهای مهارتی برای نوجوانان است که به همت تیم تن آپ تهیه شده است. آیا به خاطر اینکه اجازه می‌دهید خش…