نوشته‌ها

مهارت های ضروری برای زندگی نوجوانان

مهارت های ضروری برای زندگی

,
 مهارت های ضروری برای زندگی نوجوانان در سال 1996 میلادی سازمان بهداشت جهانی به منظور پیشگیری و همچنین افزایش سطح بهداشت روانی افراد و جامعه، برنامه ای با عنوان آموزش مهارت های زندگی تدوین کرد. هدف از این برنامه افزایش توانی های روانی- اجتم…
مهارت های زندگی برای نوجوان

مهارت های زندگی برای آینده نوجوانان

, ,
چه مهارت های برای یادگیری نوجوان ضروری است آموزش مهارت های زندگی برای نوجوان نقش زیادی در آینده آن ها دارد. دوره نوجوانی را باید یک مرحله بسیار مهم از زندگی تلقی کرد. دوره‌ای که با ویژگی‌هایش از سایر دوران زندگی متمایز می شود. گرچه همه­ دوران …