نوشته‌ها

مهارت ارتباطی با کتاب مقررات

مهارت ارتباطی با مروری بر کتاب مقررات، نوشته سینتیا لرد

معرفی کتاب - کتاب مقررات نوشته سینتیا لرد ما در تیم تن آپ بر این باور هستیم که آموزش مهارت ها تاثیر عمده ای در زندگی شخصی و شغلی آینده شما دارند و ارزش صرف زمان را دارند. یکی از این مهارتها، مهارت ارتباطی است. آموزش مهارت به معنای تغییر رفتاره…