نوشته‌ها

درس هایی که در مدرسه یاد نمی دهند

15 درسی كه در هيچ مدرسه ای ياد نمی گیرید

,
درس های زندگی که در مدرسه یاد نمی دهند  همگی ما همزمان با تحصيل در مدارس، درسهایی نيز می آموزيم كه هردوي آنها مهم است. در اينجا به درس های زندگی می پردازیم که ممکن است در هیچ مدرسه ای تدریس نشود 1- طبق گفته Richard Carlson " چيزهاي بي ا…