نوشته‌ها

تمرینهای تکمیلی کتاب اعتماد به نفس

تمرین های تکمیلی کتاب مهارت اعتماد به نفس (بخش اول)

بخش اول تعريف اعتماد به نفس چه تعريفي از اعتماد به نفس داريم؟ تمرین بیشتر برای تمرین بیشتر براساس شرایط مختلفی که در ان احساس اعتماد به نفس می کنید ، به این سوالات پاسخ دهید: در چه شرایطی احساس اعتماد به نفس دارید؟ مثلاً جک می داند که …