نوشته‌ها

کوچر بیرکار اندیشمند برتر

کوچر بیرکار ، ریاضیدان روشنفکر و اندیشمند برتر سال 2019

پرفسور کوچر بیرکار ، اندیشمند برتر سال 2019 کوچر بیرکار به‌معنی «مهاجر ریاضی‌دان» یا «مهاجر متفکر» با نام پیشین فریدون درخشانی متولد 1357 در روستای نی، مریوان است. وی ریاضی‌دان کرد ایرانی، پناهنده سیاسی و شهروند بریتانیا است. کوچر بیرکار…