نوشته‌ها

مطالعات آینده پژوهی به زبان ساده

آینده پژوهی ، کلید شناخت آینده

معرفی دانش آینده پژوهی حوزه مطالعات آینده (Future Studies) یکی از جذاب ترین حوزه های مطالعاتی در شرایط اکنون است. می توانم به قدرت بگویم که آشنایی شما با این حوزه، در زندگی شخصی، اجتماعی و کاری شما می تواند مفید باشد. این جمله یا این سبک جملات را ت…