نوشته‌ها

رفتن از 13  به 30 سالگی

,
رفتن از 13  به 30 سالگی   فیلم رفتن از 13 به 30 سالگی (Thirteen Going on Thirthy) نویسنده: جاش گلداسمیت - کتی یوسپا کارگردان: گری وینیک مدت زمان فیلم: 1:38 ساعت امتیاز در آی.ام.دی.بی: 6.1   در بخش معرفی فیلم تلاش داریم…