نوشته‌ها

توکیو ژاپن

توکیو ، شهر نظم و انضباط

,
توکیو ژاپن توکیو ژاپن، پایتخت کشور ژاپن و همچنین دومین شهر پرجمعیت این کشور شناخته شده است. توکیو یکی از مهم‌ترین شهرهای آسیا است که نقش به سزایی در اقتصاد ژاپن بازی می‌کند. توکیو و نیویورک و لندن یکی از سه مرکز اصلی مالی جهان است. …