نوشته‌ها

سندرم دست بیگانه یک بیماری نادر و عجیب

بیگانه ای زیر پوست من ، سندرم دست بیگانه

بیگانه ای زیر پوست من سندرم دست بیگانه : فکر کنید صبح که در بیمارستان از خواب بیدار می شوید، عروسکی پلاستیکی به شکل دست را روی تخت خواب خود می بینید و با اوقاتی تلخ می خواهید آن را از روی تخت به زمین پرت کنید. تا اینجا همه چیز عادی به نظر …