نوشته‌ها

احمد شاملو بنیانگذار شعر سپید

احمد شاملو ، غول مهربان شعر سپید

,
احمد شاملو ، شاعر سپید دوران سیاه احمد شاملو یکی از مفاخر ادبیات و یکی از روشنفکران بنام ایران است. وی در طول 75 سال زندگی به‌جا و درست، ثمره های پرباری برای نسل‌های آینده به ارمغان گذاشته است.  شاملو استاد بی‌بدیل شعر نو و مرد بزرگ عرصۀ مبا…