نوشته‌ها

زبان فارسی در گذر زمان

تحول زبان فارسی در گذر تاریخ

,
  زبان عشق در گذر زمان   مهتری گر به کام شیر در است شو خطر کن ز کام شیر بجوی یا بزرگی و عز و نعمت و جاه یا چو مردانت مرگ رویاروی   شاید برایتان جالب باشد زبانی که امروزه با آن سخن می گوییم، تنها یکی از شاخه های زبان ایرانی است. خب، ح…