نوشته‌ها

ریاضی کشف است یا اختراع

ریاضی کشف است یا اختراع ؟

  ریاضی کشف است یا اختراع به راستی ریاضی کشف است یا اختراع ؟ آیا ریاضیات جزوی از این جهان لایتناهی بوده و کشف شده؟ یا توسط انسانها اختراع شده؟ اینشتین می گوید: "این ریاضیات است که به علوم طبیعی، معیار ویژه‌ای برای امنیت ارائه می‌دهد که بدون ریاض…