نوشته‌ها

مهارت مشاهده کردن برای نوجوانان

چقدر می بینیم و چقدر مشاهده می کنیم؟

مشاهده کردن یعنی چه؟ چقدر درباره مهارت مشاهده کردن می دانید؟ چقدر نسبت به اطراف خود آگاه هستید؟  وقتی چیزی را می بینید، چقدر در آن دقیق می شوید؟ برای اجداد ما قبل تاریخمان مشاهده‌ اطراف مسئله‌ مرگ و زندگی بود. بیشتر مواقع جان سالم به در بردن …