نوشته‌ها

تمرکز حواس

چرا تمرکز آنقدر مهم است؟

چرا تمرکز در تحصیل و زندگی خیلی مهم است؟ چرا تمرکز حواس خیلی مهم است؟ معمولاً برای بیان اهیمت تمرکز از یک مثال استفاده می شود. اگر ذهن را به یک حباب نور، مانند یک لامپ تشبیه کنیم، پرتوهای نور در تمام جهات از لامپ خارج خواهند شد و انرژی آنها…