نوشته‌ها

تفکر نقادانه برای نوجوانان و فواید آموزش تفکر انتقادی برای نوجوانان

پنج روش برای بالا بردن تفکر نقادانه

  تفکر نقادانه تفکر نقادانه مهارتی است که شاید نوجوانان با شنیدن آن فکر کنند که این مهارت بیش تر مناسب گروه های سنی بالاتر است. اما درواقع بیشترین کاربرد این مهارت در سن نوجوانی و آغاز جوانی است. زیرا تفکر نقادانه، نوعی تفکر منطقی است…