نوشته‌ها

مسئولیت پذیری در نوجوانی

مسئولیت پذیری در نوجوانی ، راه رسیدن به بلوغ و استقلال

مسئولیت پذیری هم یک مهارت است مطلبی که در ادامه می خوانید، بخشهایی از کتاب مهارت مسئولیت پذیری در نوجوانی نوشته سارا معظمیان است. این کتاب یکی از مجموعه کتابهای مهارتی برای نوجوانان است که به همت تیم تن آپ تهیه شده است.   همه ما کما…