نوشته‌ها

افسردگی در نوجوانی

افسردگی یا بلوغ ؟ مسئله این است!

,
این علائم نشانه افسردگی است یا بلوغ؟  افسردگی در نوجوانی یکی از مشکلات جدی سلامت روانی در جامعه امروز است که باعث احساس همیشگی غم و اندوه و عدم علاقه فعالیت های فردی و اجتماعی می شود. این بیماری بر طرز فکر، احساس و رفتار شما تاثیر می گذارد و میتوا…