نوشته‌ها

دیوار چین

دیوار چین ، طولانی ترین دیوار جهان

دیوار چین دیوار چین طولانی‌ ترین و بزرگترین سازه مهندسی در جهان محسوب می شود که در فهرست میراث جهانی ثبت شده است. این دیوار در نقشه جغرافیایی چین ۲۱۱۹۶ کیلومتر امتداد یافته‌ است.    برای کسب مهارت در زندگی، تنها درس خواند…