نوشته‌ها

مبحث تکانه در فیزیک به زبان ساده برای نوجوانان

مفهوم تکانه در فیزیک به زبان ساده

  مفهوم تکانه در فیزیک تا حالا به این فکر کردید که چرا زمین خوردن روی آسفالت دردناک تر از زمین خوردن روی زمین چمنه؟ چرا صندلی های ماشین یا اتوبوس رو از چوب نمی سازن؟ چرا وقتی با سرعت کم چکش روی میخ بزنیم توی دیوار فرو نمی ره و حتما…