نوشته‌ها

توران میرهادی

توران میرهادی ، مادر مهربان کودکان ایران

  توران میرهادی، مادر ادبیات کودکان و نوجوانان توران میرهادی یکی از اساتید برجسته در حوزه ادبیات کودک و نوجوان است. تاثیری که او بر آموزش و پرورش کودکان این سرزمین گذاشته، غیرقابل انکار است. او با قلب بزرگش برای بسیاری از کودکان این سرز…