نوشته‌ها

گرایش جنسی افراد

بدن ما و تمایلات جنسی

,
مختصری درباره اندام جنسی بدن کودکان بین سنین 9 تا 18 سالگی دچار تغییرات و رشد به سمت نوجوانی و جوانی می شود. کودکان با وقوع این تغییرات درگیر سوالات بسیاری می شوند که طبیعی است. این رشد و تغییرات در بدن افراد میتواند قابلیت تولد کودک را ب…