نوشته‌ها

شغل های آینده و آینده انسان

آیا در شغل های آینده ربات ها جایگزین انسان می شوند؟

شغل های آینده چگونه خواهند بود؟ ما از خیلی جهات می‌توانیم شغل های آینده انسانی را پیش‌بینی کنیم. اما آنچه که تا امروز در این زمینه اعلام شده، چندان مثبت نبوده است. این روزها تکنولوژی‌ سر و صدای زیادی به پا کرده. بسیاری معتقدند که گسترش تکنولوژی‌…