نوشته‌ها

آیا تحصیلات دانشگاهی هنوز هم برای بازار کار مفید است؟

,
 آيا هنوز هم تحصيلات دانشگاهي لازم و ضروری است؟ در این نوشته سعی داریم نقش دانشگاه در بازار کار و اشتغال زایی را بررسی کنیم. اغلب می شنويم كه كارفرمايان و رهبران كسب‌ و كار از فاصله بين آنچه دانشجويان در تحصيلات دانشگاهي می آموزند و آنچه…