نوشته‌ها

داستان فارسی شکر است

فارسی شکر است

  چکیده ای از بررسی داستان فارسی شکر است اثر محمدعلی جمالزاده داستان فارسی شکر است اول‌بار در شش برگه در مجله کاوه و سپس در قالب یکی از داستان‌های کوتاه مجموعه یکی بود و یکی نبود چاپ شد. محل اتفاق داستان مشخص است: بندر انزلی. فضاسازی …