نوشته‌ها

تاثیر رسانه بر نوجوانان

رسانه ها با ما چه می کنند؟ چقدر مفید و چقدر مضر هستند؟

, ,
یازده دلیل مثبت و منفی تاثیر رسانه بر نوجوانان در سالهای اخیر، انگار این قضیه همه گیر شده که درباره تاثیر رسانه بر نوجوانان ، با خشم صحبت کنیم و تقصیر تمام نارسایی ها و مشکلات را گردن رسانه ها بی اندازیم. اما آیا واقعاً رسانه ها تا این حد مضر هست…