نوشته‌ها

برادران خیامی موسسین ایران خودرو

برادران خیامی برادران خیامی ، احمد و محمود خیامی بناینگذار ایران خودرو هستند. احمد متولد سال 1303 و محمود متولد سال 1308، در مشهد هستند. برادران خیامی فرزند یک کامیون دار بودند. به علت جنگ جهانی اول همه ی کامیون هایش را روس ها مصادره ک…