نوشته‌ها

اندامهای مصنوعی انسان و اندامهای هوشمند

اندامهای مصنوعی هوشمند، گامی بزرگ در پیشرفت علم

اندامهای مصنوعی انسان ، قدمتی به طول تاریخ در مطلب قبل درباره بازسازی اندامها در حیوانات و انسان صحبت کردیم. در این بخش اشاره ای به ساخت اندامهای مصنوعی پیشرفته داریم. از گذشته های دور بشر از اندام های مصنوعی برای جبران نواقص جسمی خود استفاده ک…
بازسازی اندام انسان

بازسازی اندامهای حیاتی انسان، واقعیت یا رویا؟

  بازسازی اندامهای حیاتی انسان احتمالاً شما هم راز بزرگ خزندگان را شنيده ايد. یک ويژگی خارق العاده که توان زيستی اين موجودات را به شدت افزايش می دهد: خزندگان می توانند اندام های از دست رفته خود را بازسازی کنند. ويژگی ای که از ديرباز دست ياب…