نوشته‌ها

اینستاگرام بدترین شبکه اجتماعی

چرا اینستاگرام بدترین شبکه اجتماعی برای سلامت روان است؟

,
  چرا اینستاگرام و دیگر شبکه های اجتماعی مخرب هستند   این گزارش حاصل نظرسنجی انجمن سلطنتی بهداشت عمومی انگلستان است که در سال 2017 تحت عنوان StatusOfMind# انجام شده است. بر طبق یک نظرسنجی از حدود 1500 نوجوان و جوان، اینستاگرام ب…