نوشته‌ها

کبوتر غیر ممکن

انیمیشن کوتاه کبوتر غیر ممکن یک مامور مخفی با مشکلی روبه رو شده که در تمرینات، ماموران مخفی معمولا با آن آشنا نمی شوند و او حالا باید به تنهایی از پس آن بربیاید... این انیمیشن لحنی کمیک دارد.…